Lễ hội bánh Chưng Kiddy Academy

Lễ hội bánh Chưng Kiddy Academy là sự sáng tạo lại không gian truyền thống và giúp chúng mình hiểu thêm về truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để chúng mình học hỏi cách gói 1 chiếc bánh Chưng hoàn thiện.

   

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

  Bài viết trước đó Hội chợ Xuân Kiddy Academy
  Bài viết sau đó Giáng sinh yêu thương

  Lễ hội Bánh Chưng Kiddy Academy

  ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

   Bài viết trước đó Hội chợ Xuân Kiddy Academy
   Bài viết sau đó Giáng sinh yêu thương