1
Bạn cần hỗ trợ?
Trung tâm ngoại khóa - Kiddyacademy

Trung tâm ngoại khóa

Bồi dưỡng văn hóa 

Các lớp bồi dưỡng văn hóa 1-12 cho học sinh tất cả các môn.

Kỹ năng

Các lớp Kỹ năng cho học sinh các cấp

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng tự vệ
 • Kỹ năng nhận biết và phòng chống nguy hiểm
 • Kỹ năng tự phục vụ
 • Kỹ năng nấu ăn
 • Kỹ năng phân tích, xử lý và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng nơi công cộng
 • Kỹ năng ăn uống

Nghệ thuật 

 • Đàn
 • Nhạc
 • Hát
 • Nhảy
 • Múa
 • Aerobic

Ngoại khóa

 • Trại hè với giáo viên nước ngoài
 • Chương trình lịch sử

…..

Các khóa học cụ thể các bạn vui lòng liên hệ Văn phòng tuyển sinh 85 Hoàng Ngân hotline 0904 484 828

Đăng ký ngay

Register now