Trung tâm ngoại khóa

TRUNG TÂM NGOẠI KHÓA

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

Chương trình tiếng Anh ngoại khóa Kiddy Academy được thiết kế dựa trên text book của Mỹ nhằm giúp trẻ em Việt Nam các cấp (1-12) được tiếp cận với các kiến thức giáo dục phổ thông của các nước tiên tiến, giúp các em chuẩn bị sẵn sàng về mặt kiến thức để đạt được các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ở trình độ của các em như chứng chỉ Cambridge starter, Mover, Flyer, KET, PET,…Ielt, Toefl, …

Các khóa học tiếng Anh ngoại khóa: liên hệ trực tiếp

Thời lượng: liên hệ trực tiếp

BỒI DƯỠNG VĂN HÓA

Các lớp bồi dưỡng văn hóa 1-12 cho học sinh tất cả các môn.

KỸ NĂNG

Các lớp Kỹ năng cho học sinh các cấp

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng tự vệ
 • Kỹ năng nhận biết và phòng chống nguy hiểm
 • Kỹ năng tự phục vụ
 • Kỹ năng nấu ăn
 • Kỹ năng phân tích, xử lý và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng nơi công cộng
 • Kỹ năng ăn uống

NGHỆ THUẬT

 • Đàn
 • Nhạc
 • Hát
 • Nhảy
 • Múa
 • Aerobic

NGOẠI KHÓA

 • Trại hè với giáo viên nước ngoài
 • Chương trình lịch sử