Mỹ thuật

Kiddy Academy chú trọng phát triển óc thẩm mỹ và kích thích sự sáng tạo của trẻ thông qua các dự án Art & Craft hàng tuần nhằm giúp trẻ có khái niệm về cái đẹp, biết yêu cái đẹp, biết tạo ra các sản phẩm đẹp để làm phong phú cuộc sống.

Đặc biệt, Kiddy Academy chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng sự sáng tạo của từng cá nhân và luôn tìm ra cái đẹp trong từng sản phẩm của trẻ để động viên và khuyến khích sự sáng tạo ở trẻ.

Các giờ học phát triển thẩm mỹ

  • Lồng ghép trong các hoạt động hàng ngày.
  • Các giờ học tô màu.
  • Các giờ học vẽ theo mẫu và vẽ tự do.
  • Các giờ học làm thủ công như cắt dán, xé dán, chơi đất nặn, xâu hạt, xếp hình…

Một số hoạt động mỹ thuật của học sinh Kiddy Academy