Đăng ký tuyển sinh online

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Quý Phụ huynh vui lòng điền thông tin đăng ký tuyển sinh cho học sinh TẠI ĐÂY. Việc Phụ huynh hoàn thành bản đăng ký không có nghĩa là học sinh đã được tiếp nhận vào trường.

Nhà trường sẽ căn cứ theo đối tượng ưu tiên tuyển sinh và liên hệ với Phụ huynh để hướng dẫn các thủ tục ghi danh ngay khi có chỉ tiêu tiếp nhận học sinh.