Nhân cách & hành vi

Kiddy Academy chú trọng xây dựng nền tảng để phát triển nhân cách tốt cho trẻ dựa trên 12 giá trị sống dành cho trẻ nhỏ của Unesco như HOÀ BÌNH, TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, KHOAN DUNG, TRUNG THỰC, KHIÊM TỐN, HỢP TÁC, HẠNH PHÚC, TRÁCH NHIỆM, GIẢN DỊ, TỰ DO, ĐOÀN KẾT.

Các giá trị sống giúp trẻ hiểu, tự giác, lựa chọn các hành vi đúng trong cuộc sống của trẻ.

Các giờ học giúp trẻ phát triển nhân cách và hành vi

  • Trong mọi hoạt động hàng ngày của trẻ tại trường mầm non.
  • Trong nội dung các câu chuyện kể tại trường.
  • Trong các giờ học kỹ năng sống.
  • Trong các sự kiện và các hoạt động dã ngoại của trường.

Một số hình ảnh về phát triển nhân cách và hành vi cho học sinh Kiddy Academy