2021 Kiddy Academy Spring Concert

2021 Kiddy Academy Spring Concert là 1 trong 2 sự kiện lớn hàng năm của Kiddy Academy. Đây cũng là dịp thầy trò kiddies và cha mẹ nhìn lại một nửa đầu năm học và đề ra các kế hoạch hoàn thành mục tiêu năm học đã đề ra.

 

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

    2021 Kiddy Academy Spring Concert

    ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY