1
Bạn cần hỗ trợ?
Xây dựng nền tảng phát triển nhân cách tốt cho trẻ cùng Kiddy Academy

Nhân cách và hành vi

Kiddy Academy chú trọng xây dựng nền tảng để phát triển nhân cách tốt cho trẻ dựa trên các giá trị như HÒA BÌNH, TÔN TRỌNG, YÊU THƯƠNG, TRÁCH NHIỆM. Các giá trị sống giúp trẻ hiểu, tự giác, lựa chọn các hành vi đúng trong cuộc sống của trẻ.

Các giờ học giúp trẻ phát triển nhân cách và hành vi

  • Trong mọi hoạt động hàng ngày của trẻ tại trường mầm non.
  • Trong nội dung các câu chuyện kể tại trường.
  • Trong các giờ học kỹ năng sống.
  • Trong các sự kiện và các hoạt động dã ngoại của trường.

Một số hình ảnh về phát triển nhân cách và hành vi cho học sinh Kiddy Academy

Đăng ký ngay

Register now