1
Bạn cần hỗ trợ?
Môi trường hoàn hảo để phát triển kỹ năng sống cho trẻ - Kiddy Academy

Kỹ năng

Kiddy Academy chú trọng phát triển các kỹ năng sống cho trẻ như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng nhận biết và phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng nhận biết nơi nguy hiểm và ứng xử, kỹ năng nơi công cộng, kỹ năng nấu ăn…nhằm giúp trẻ có kỹ năng tốt, tự tin phục vụ cuộc sống của bản thân và có ứng xử phù hợp với sự biến đổi của môi trường sống xung quanh trẻ.

Các giờ học kỹ năng sống

  • Trong tất cả các hoạt động hàng ngày của trẻ.
  • Trong các giờ học kỹ năng sống:
  • Kỹ năng giao tiếp (học mọi lúc mọi nơi).
  • Kỹ năng tự phục vụ.
  • Kỹ năng nhận biết và phòng chống tai nạn thương tích.
  • Kỹ năng nhận biết nơi nguy hiểm và cách xử lý.
  • Kỹ năng hành động văn mình nơi công cộng.
  • Kỹ năng nấu ăn.

Một số hình ảnh học kỹ năng nấu ăn

Đăng ký ngay

Register now