Kênh Youtube Kiddy Academy

Kênh Youtube chính thức của Kiddy Academy:

https://www.youtube.com/channel/UCkVYqIGW_47X1SaIvgAg7_g/videos

Kênh gồm các videos hoạt động của học sinh Kiddies.

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY